Testace HV (vozidlo bez veteránské ZSPZ)

Testace HV se provádí na základě vyplněného formuláře (k vyzvednutí u prezidenta klubu) s přiloženými fotografiemi HV (rozměry, pohledy a počet fotografií určují pravidla).

 
Vyplněný a potvrzený formulář klubovou TK se předá krajskému testačnímu komisaři, který po prohlídce HV též potvrdí formulář a vlastník HV si pak s kopií formuláře a po předchozí domluvě vyzvedne ZSPZ, průkaz HV a osvědčení za poplatek na odboru dopravy MÚ Kolín. to platí pro ČR mimo Prahu. Originál formuláře zůstává uložen v klubu.
 
Průkaz HV platí vždy jen s osvědčením!