Přetestace HV (vozidlo již s veteránskou ZSPZ)

Předtestace se provádí na dobu dvou let a to vždy do konce května každého roku.

K předtestaci se předloží průkaz HV. Pro automobil je třeba ještě doložit potvrzený formulář ze servisu o prohlídce určených komponentů (brzdy, přední náprava a řízení, osvětlení).
V průkazu HV bude pak krajským testačním komisařem potvrzeno prodloužení platnosti na dva roky.

Testace HV (vozidlo bez veteránské ZSPZ)

Testace HV se provádí na základě vyplněného formuláře (k vyzvednutí u prezidenta klubu) s přiloženými fotografiemi HV (rozměry, pohledy a počet fotografií určují pravidla).

 
Vyplněný a potvrzený formulář klubovou TK se předá krajskému testačnímu komisaři, který po prohlídce HV též potvrdí formulář a vlastník HV si pak s kopií formuláře a po předchozí domluvě vyzvedne ZSPZ, průkaz HV a osvědčení za poplatek na odboru dopravy MÚ Kolín. to platí pro ČR mimo Prahu. Originál formuláře zůstává uložen v klubu.
 
Průkaz HV platí vždy jen s osvědčením!