Testace a přetestace historických vozidel 2018

Testace a přetestace se uskuteční dne 22.4.2018 od 8.00 hod. tradičně v Čechově ul. v Benešově.

Přetestace – periodická roční prohlídka pro nečleny klubu -  poplatek 500,-Kč

Pokud je prvotní testace provedena v jiném klubu než kde se provádí přetestace (periodická roční prohlídka), je nutno předložit k průkazu HV -  Žádost o provedení testování HV.

Pokud jí majitel nemá, musí si ji vyžádat na evidenci hist. vozidel, kde mu byl vydán průkaz HV.

K přetestaci je nutno předložit : Průkaz HV + Posouzení stavu HV odbornou dílnou.