Přetestace HV (vozidlo již s veteránskou ZSPZ)

Předtestace se provádí na dobu dvou let a to vždy do konce května každého roku.

K předtestaci se předloží průkaz HV. Pro automobil je třeba ještě doložit potvrzený formulář ze servisu o prohlídce určených komponentů (brzdy, přední náprava a řízení, osvětlení).
V průkazu HV bude pak krajským testačním komisařem potvrzeno prodloužení platnosti na dva roky.