Foto průkazu H.V. pro prodloužení jejich platnosti

K prodloužení platnosti průkazu h.v. je třeba nově dodat ještě dvě fota – první a poslední dvoustránka průkazu h.v. – viz. přiložená fota, která musí mít min. 1024 px.

vzor fotek průkazu

 

Děkuji za pochopení.

Jan Horáček
Krajský testační komisař